Privacy Verklaring

Jasmijn
Reflexzonetherapeut en schoonheidsspecialiste José van Kollenburg
Dr. Hauschka Cosmetica

Privacy verklaring
Privacy verklaring “Jasmijn Natuurgeneeswijzen”
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jasmijn verwerkt van haar klanten. 

Indien u klant bent of wordt van Jasmijn, of om andere reden persoonsgegevens aan Jasmijn verstrekt door het invullen van het contactformulier, te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met Jasmijn, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
José van Kollenburg, Jasmijn Natuurgeneeswijzen, Jacob Catsstraat 38, 5421 PB te Gemert.
KVK nummer 17088889
De praktijk is bereikbaar via:
Telefoon : 0492-366586 of 06-49657064
Email : info@praktijkjasmijn.nl

2. Welke gegevens verwerkt Jasmijn met welk doel

2.1 . De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. a) Voor- en achternaam
 2. b) Geboortedatum en geslacht
 3. c) Adresgegevens
 4. d) Telefoonnummer en e-mailadres
 5. e) lntakeformulier en eventuele gezondheidsgegevens
 6. f) Productgebruik tijdens behandeling
 7. g) Productgebruik thuis
 8. h) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Jasmijn verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
 •  Contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken.
 •  Het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten en productlevering van Jasmijn.

 Het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking

 1. b) Uw gezondheidsgegevens en diagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren i.v.m. contra-indicaties bij diverse behandelingen.
 1. c) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
 1. d) Jasmijn is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.
 1. e) Jasmijn heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn al 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker van de website jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens vérzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Bij het bezoek aan de praktijk door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige. 

2.3. E-mail berichtgeving:
Jasmijn gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten in de praktijk.
Afmelding voor deze mailing is ten alle tijden mogelijk door het sturen van een e-mail naar: info@praktijkjasmijn.nl of via de afmeld button onderaan de mailing.

2.4. lnformatieverstrekking aan derden:
Jasmijn verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. De Belastingdienst).

3. Niet-persoonliike informatie
Op de website/ nieuwsbrief zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of te delen op sociale netwerk Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd met een code AddThis.com, die een cookie plaatst. Leest u de Privacyverklaring van Facebook wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites worden verzonden
Jasmijn is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Jasmijn terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen
Jasmijn verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens volgens de wettelijke termijn van 20 jaar.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Jasmijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7. lnzagerecht

7.1. Via de eigenaresse (José van Kollenburg) van Jasmijn kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Jasmijn zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. lndien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de eigenaresse (José van Kollenburg)van Jasmijn.

7.3. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse (José van Kollenburg) van Jasmijn via telefoon: 0492-366586 ofmobiel 06-49657064 of via e-mail: info@praktijkjasmijn.nl

8. Wijzigingen
Jasmijn behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.